Xe nâng hàng Nissan Unicarriers Nhật Bản

Xe nâng hàng Nissan Unicarriers Nhật Bản
Xe nâng hàng cao cấp - bảo hành chính hãng

Xe nâng mới về

Bình acqui điện xe nâng GS Yuasa

Bình điện xe nâng GS Yuasa:
Thế hệ bình acqui GS Yuasa là dòng acqui dành cho xe nâng điện phổ biến nhất tại Việt Nam. Nhà chế tạo GS Yuasa luôn cung cấp các dòng acqui chất lượng cao phù hợp với hầu hết các dòng xe nâng tại thị trường châu Á và một số sản phẩm xe nâng từ Châu Âu và USA. Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin acqui phù hợp với hãng sản xuất xe nâng hàng và model theo thông tin bên dưới.
Acqui GS Yuasa xe nâng điện
Acqui GS Yuasa xe nâng điện
Bình acqui GS Yuasa dành cho xe nâng điện Hyster:
J1.50EX, Acqui: 48V-390AH - Option: 48V-525AH; J1.75EX, Acqui: 48V-390AH - Option: 48V-525AH; J2.00EX, Acqui: 48V-440AH - Option: 48V-700AH; J2.50EX, Acqui: 48V-565AH - Option: 48V-700AH; J3.00EX, Acqui: 72V-465AH - Option: 72V-600AH; RS1.2, Acqui: 24V-460AH; RS1.5, Acqui: 24V-460AH; R1.4, Acqui: 48V-420AH; R1.6, Acqui: 48V-420AH; R1.6N, Acqui: 48V-420AH; R2.0, Acqui: 48V-560AH; R2.5, Acqui: 48V-700AH; R1.6HD, Acqui: 48V-560AH; R2.0HD, Acqui: 48V-700AH; E1.6XN, Acqui: 48V-690AH; E1.8XN, Acqui: 48V-690AH; E2.0XN, Acqui: 48V-690AH; J1.6XN (MWB), Acqui: 48V-625AH; J1.6XN (LWB), Acqui: 48V-750AH; J1.8XN (MWB), Acqui: 48V-625AH; J1.8XN (LWB), Acqui: 48V-750AH; J2.0XN (LWB), Acqui: 48V-750AH; E2.2XN, Acqui: 80V-375AH; E2.2XNS, Acqui: 80V-450AH; E2.5XN, Acqui: 80V-375AH; E2.5XN, Acqui: 80V-450AH; E3.0XN, Acqui: 80V-450AH; A1.3XNT, Acqui: 24V-735AH option: 24V-875AH; A1.5XNT, Acqui: 24V-840AH option: 24V-1000AH; R1.25EX, Acqui: 48V-201AH; R1.25WEX, Acqui: 48V-201AH; R1.50EX, Acqui: 48V-280AH; R1.50WEX, Acqui: 48V-280AH; R1.80EX, Acqui: 48V-280AH; R1.80WEX, Acqui: 48V-280AH; R2.00E(T)X, Acqui: 48V-312AH; R2.50E(T)X, Acqui: 48V-312AH; R3.00E(T)X, Acqui: 48V-370AH.

Bình acqui GS Yuasa dành cho xe nâng điện Komatsu:
FB10-12: 48V-330AH or 48V-565AH; FB14-12: 48V-330AH or 48V-565AH; FB15-12: 48V-402AH or 48V-565AH; FB18-12: 48V-402AH or 48V-565AH; FB20-12: 48V-468AH or 48V-565AH; FB15G-12: 48V-645AH or 48V-725AH; FB18G-12: 48V-645AH or 48V-725AH; FB20AG-12: 48V-645AH or 48V-725AH; FB10M-12: 48V-280AH or 48V-370AH; FB13M-12: 48V-280AH or 48V-370AH; FB15M-12: 48V-402AH or 48V-565AH; FB18M-12: 48V-402AH or 48V-565AH; FB20M-12: 48V-468AH or 48V-565AH; FB25-12: 72V-360AH or 72V-470AH; FB30-12: 72V-450AH or 72V-545AH; FB10RL-15: 48V-201AH or 48V- 240AH; FB13RL-15: 48V-201AH or 48V- 240AH; FB15RL-15: 48V-280AH or 48V- 390AH; FB18RL-15: 48V-280AH or 48V- 390AH; FB10RLF-15: 48V-201AH or 48V- 240AH; FB13RLF-15: 48V-201AH or 48V- 240AH; FB15RLF-15: 48V-280AH or 48V- 390AH; FB18RLF-15: 48V-280AH or 48V- 390AH; FB10RW-15: 48V-201AH or 48V- 240AH\

Bình acqui GS Yuasa dành cho xe nâng điện Linde:
E12: 24V-550AH or 24V-575AH; E14: 48V-440AH or 48V-460AH; E15: 24V-880AH or 24V-920AH; E16C: 48V-440AH or 48-460AH; E16C: 48V-550AH or 48V-575AH; E16L: 48V-660AH or 48V-690AH; E16H: 48V-700AH; E18: 48V-550AH or 48V-575AH; E18L: 48V-660AH or 48V-690AH; E20L: 48V-660AH or 48V-690AH; E16P: 48V-550AH or 48V-575AH; E16PH: 48V-700AH; E18PH: 48V-700AH; E20PL: 48V-660AH or 48V-690AH; E20PH: 48V-700AH; E20PHL: 48V-840AH; E20: 80V-460AH or 80V-500AH; E25: 80V-460AH or 80V-500AH; E30: 80V-460AH or 80V-500AH; E20/600H: 80V-560AH or 80V-620AH; E25/600H: 80V-560AH or 80V-620AH; E30/600H: 80V-560AH or 80V-620AH; E25L: 80V-575AH or 80V-625AH; E30L: 80V-575AH or 80V-625AH; E35L: 80V-575AH or 80V-625AH; E25/600HL: 80V-700AH or 80V-775AH; E30/600HL: 80V-700AH or 80V-775AH; E35HL: 80V-700AH or 80V-775AH

Bình acqui GS Yuasa dành cho xe nâng điện Still:
RX60-25: 80V-560AH or 80V-620AH; RX60-25/600: 80V-560AH or 80V-620AH; RX60-25l: 80V-700AH or 80V-775AH; RX60-25l/600: 80V-700AH or 80V-775AH; RX60-30: 80V-560AH or 80V620AH; RX60-30/600: 80V-700AH or 80V-775AH; RX60-30L: 80V-700AH or 80V-775AH; RX60-35: 80V-700AH or 80V-775AH; RX20-14: 48V-575AH; RX20-15: 48V-575AH; RX20-16: 48V-575AH; RX20-16P: 48V-575AH; RX20-18: 48V-575AH; RX20-18P/H: 48V-700AH; RX20-20: 48V-575AH; RX20-20P: 48V-575AH; RX20-20P/H: 48V-700AH; RX50-10C: 24V-460AH; RX50-10: 24V-575AH; RX50-13: 24V-805AH; RX50-15: 24V920AH; RX50-16: 24V920AH; RX60-16: 80V-420AH; RX60-18: 80V-420AH; RX60-20: 80V-420AH; FM-X10: 48V-420AH; FM-X12: 48V-420AH; FM-X14: 48V-420AH; FM-X17: 48V-420AH; FM-X20: 48V-560AH; FM-X25: 48V-700AH; FM-SE14: 48V-560AH; FM-SE16: 48V-560AH; FM-SE20: 48V-560AH

Bình acqui GS Yuasa dành cho xe nâng điện TCM:
FB10-7: 48V-330AH; FB15-7: 48V-400AH; FB18-7: 48V-400AH; FB20-7: 48V-450AH; FB25-7: 48V-565AH; FB25-7LB: 48V935AH; FB25-7V: 48V-865AH; FB30-7: 72V-450AH; FB30-7V: 72V-450AH; FRB10-8: 48V/201AH; FRHB10-8: 48V/201AH; FRB13-8: 48V/201AH; FRBH13-8: 48V/201AH; FRB14-8: 48V/280AH; FRBH14-8: 48V/280AH; FRB15-8: 48V/280AH; FRBH15-8: 48V/280AH; FRB18-8: 48V/280AH; FRBH18-8: 48V/280AH; FRB20-8: 48V/320AH; FRBH20-8: 48V/320AH; FRB25-8: 48V/320AH; FRBH25-8: 48V/320AH; FRB30-8: 48V/390AH; FRBH30-8: 48V/390AH; FTB16-7: 48V-625AH; FTB18-7: 48V-750AH

Bình acqui GS Yuasa dành cho xe nâng điện Toyota:
8FBN15: 48V-390AH or 48V-565AH; 8FBN18: 48V-390AH or 48V-565AH; 8FBN20: 48V-470AH or 48V-725AH; 8FBN25: 48V-565AH or 48V-725AH; 8FBN30: 80V-370AH or 80V-480AH; 7FB10: 48V-330AH or 48V-485AH; 7FBH10: 48V-545AH; 7FB14: 48V-330AH or 48V-485AH; 7FBH14: 48V-545AH; 7FB15: 48V-400AH or 48V-480AH; 7FBH15: 48V-540AH; 7FB18: 48V-400AH or 48V-485AH; 7FBH18: 48V-545AH; 7FB20: 48V-450AH or 48V-600AH; 7FBH20: 48V-730AH; 7FB25: 48V-565AH or 48V-600AH; 7FBH25: 48V-730AH; 7FB30: 80V-370AH or 80V-470AH; 7FBJ35: 80V-370AH or 80V-470AH; 7FBE10: 48V-280AH or 48V-365AH; 7FBE13: 48V-280AH or 48V-365AH; 7FBE15: 48V-390AH or 48V-565AH; 7FBE18: 48V-390AH or 48V-565AH; 7FBE20: 48V-390AH or 48V-645AH; 7FBR10: 48V-201AH or 48V-225AH; 7FBR13: 48V-201AH or 48V-225AH; 7FBR15: 48V-280AH or 48V-370AH; 7FBR18: 48V-280AH or 48V-370AH; 7FBR20: 48V-320AH or 48V-435AH; 7FBRS20: 48V-320AH or 48V-435AH; 7FBR25: 48V-320AH or 48V-435AH; 7FBRS25: 48V-390AH or 48V-435AH; 7FBR30: 48V-435AH; 6FBRE12: 48V-360AH or 48V-420AH or 48V-600AH; 6FBRE14: 48V-360AH or 48V-420AH or 48V-600AH; 6FBRE16: 48V-360AH or 48V-420AH or 48V-600AH; 6FBRE20: 48V-420AH or 48V-600AH

Bình acqui GS Yuasa dành cho xe nâng điện Yale:
MR14: 48V-420AH or 48V-560AH or 48V-700AH; MR14H: 48V-420AH or 48V-560AH or 48V-700AH; MR16: 48V-420AH or 48V-560AH or 48V-700AH; MR16H: 48V-560AH or 48V-700AH; MR16N: 48V-420AH or 48V-560AH; MR16HD: 48V-700AH; MR20: 48V-560AH or 48V-700AH or 48V-840AH; MR20H: 48V-700AH or 48V-840AH; MR20HD: 48V-700AH or 48V-840AH; MR20W: 48V-700AH or 48V-840AH; MR25: 48V-700AH or 48V-840AH

Acqui GS Yuasa dành cho xe nâng điện Sumitomo,
8FB10PX: 48V-325AH or 48V-390AH; 8FB14PX: 48V-325AH or 48V-390AH; 8FB15PX: 48V-390AH or 48V-525AH; 8FB18PX: 48V-390AH or 48V-525AH; 8FB20PX: 48V-440AH or 48V-700AH; 8FB25PX: 48V-565AH or 48V-700AH; 8FB30PZX: 72V-440AH or 72V-600AH; 8FBR10LX: 48V-201AH; 8FBR10LWX: 48V-201AH; 8FBR13X: 48V-201AH; 8FBR13LX: 48V-201AH; 8FBR13LWX: 48V-201AH; 8FBR14X: 48V-201AH; 8FBR14LX: 48V-201AH; 8FBR14LWX: 48V-280AH; 8FBR15X: 48V-280AH; 8FBR15LX: 48V-280AH; 8FBR15LWX: 48V-280AH; 8FBR18X: 48V-280AH; 8FBR18LX: 48V-280AH; 8FBR18LWX: 48V-280AH; 8FBR20X: 48V-312AH; 8FBR20LX: 48V-312AH; 8FBR25X: 48V-312AH; 8FBR25LX: 48V-312AH; 8FBR30X: 48V-370AH;

Bình acqui GS Yuasa dành cho xe nâng điện Caterpillar:
NR14N: 48V-465AH 620AH 775AH; NR16N: 48V-465AH 620AH 775AH; NR20N: 48V-620AH 775AH 930AH; NR25N: 48V-620AH 775AH 930AH; NRM20N: 48V-775AH 930AH; NRM25N: 48V-775AH 930AH; NRS9CA: 24V/280AH; NRS10CA: 24V/390AH; NRS13CA: 24V/390AH; NRS14CA: 48V/210AH; NRS15CA: 48V/280AH; NRS18CA: 48V/280AH; NRS20CA: 48V/320AH; NRS25CA: 48V/320AH; NRS30CA: 48V/370AH; EP10CA: 48V/330AH; EP14CA: 48V/330AH; EP15CA: 48V/400AH; EP18CA: 48V/400AH; EP20CA: 48V/450AH; EP25CA: 48V/565AH; EP28CA: 48V/565AH; EP30CA: 72V/450AH; EP13TCB: 48V/320AH; EP15TCB: 48V/350AH; EP18TCB: 48V/390AH; EP20TCB: 48V/390AH

Bình acqui GS Yuasa dành cho xe nâng điện Mitsubishi:
RBN14N: 48V-465AH 620AH 775AH; RBN16N: 48V-465AH 620AH 775AH; RBN20N: 48V-620AH 775AH 930AH; RBN25N: 48V-620AH 775AH 930AH; RBNM20N: 48V-775AH 930AH; RBNM25N: 48V-775AH 930AH; RBS9CA: 24V/280AH; RBS10CA: 24V/390AH; RBS13CA: 24V/390AH; RBS14CA: 48V/210AH; RBS15CA: 48V/280AH; RBS18CA: 48V/280AH; RBS20CA: 48V/320AH; RBS25CA: 48V/320AH; RBS30CA: 48V/370AH; FB10CA: 48V/330AH; FB14CA: 48V/330AH; FB15CA: 48V/400AH; FB18CA: 48V/400AH; FB20CA: 48V/450AH; FB25CA: 48V/565AH; FB28CA: 48V/565AH; FB30CA: 72V/450AH; FB13TCB: 48V/320AH; FB15TCB: 48V/350AH; FB18TCB: 48V/390AH; FB20TCB: 48V/390AH

Bình acqui GS Yuasa dành cho xe nâng điện Nichiyu:
FBRF14: 48V-370AH 450AH; FBRF16: 48V-370AH 450AH; FBRF20: 48V-480AH 550AH; FBR9: 24V/280AH; FBR10: 24V/390AH; FBR13: 24V/390AH; FBR14: 48V/210AH; FBR15: 48V/280AH; FBR18: 48V/280AH; FBR20: 48V/320AH; FBR25: 48V/320AH; FBR30: 48V/370AH; FB10P: 48V/330AH; FB14P: 48V/330AH; FB15P: 48V/400AH; FB18P: 48V/400AH; FB20P: 48V/450AH; FB25P: 48V/565AH; FB28P: 48V/565AH; FB30P: 72V/450AH; FBT13: 48V/320AH; FBT15: 48V/350AH; FBT18: 48V/390AH; FBT20: 48V/390AH

Bình acqui GS Yuasa dành cho xe nâng điện Nissan:
Reach Truck ngồi lái: 1.4 tấn 48V-465AH 620AH 775AH; 1.6 tấn: 48V-465AH 620AH 775AH; 2.0 tấn: 48V-620AH 775AH 930AH; 2.5 tấn: 48V-620AH 775AH 930AH
Reach Truck đứng lái 900kg 24V/280AH; 1.0 tấn 24V/390AH; 1.3 tấn 24V/390AH; 1.4 tấn 48V/210AH; 1.5 tấn 48V/280AH; 1.8 tấn 48V/280AH; 2.0 tấn 48V/320AH; 2.5 tấn 48V/320AH; 3.0 tấn 48V/370AH;
Forklift 4 bánh 1.0 tấn 48V/330AH; 1.35 tấn 48V/330AH; 1.5 tấn 48V/400AH; 1.75 tấn 48V/400AH; 2.0 tấn 48V/450AH; 2.5 tấn 48V/565AH; 2.8 tấn 48V/565AH; 3.0 tấn 72V/450AH
Forklift 3 bánh 1.3 tấn 48V/320AH; 1.5 tấn 48V/350AH; 1.75 tấn 48V/390AH;  2.0 tấn 48V/390AH

Bình acqui xe nâng điện / Reach Truck: Crown BT Raymond Jungheinrich:
Các dòng xe nâng điện và Reach Truck nhãn hiệu Crown BT Jungheinrich Raymond… thường được sản xuất theo tiêu chuẩn thị trường USA hoặc EU. Các dòng sản phẩm xe nâng điện và Reach Truck này thường có thiết kế đặc biệt cho từng ứng dụng khác nhau nên đòi hỏi cần được trang bị các loại acqui phù hợp nhất. Quý khách hàng có nhu cầu thay thế bình acqui cho các dòng xe nâng này xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm.
Bình điện xe nâng GS Yuasa
Bình điện xe nâng GS Yuasa
Công ty TNHH Công Nghiệp ANIMEX;
Địa chỉ: Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
MST: 0314071851
Tài khoản: 0531 00 252 6991 tại Vietcombank chi nhánh Bình Thạnh - TP. HCM;
Đại diện: Ông Trần Ngọc Thắng - Giám Đốc.
Bình acqui điện xe nâng GS Yuasa
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Bình acqui điện xe nâng GS Yuasa Rating: 5 Reviewed By: Duyên
Top